Damien Hirst (d. 7 Haziran 1965), İngiliz sanatçı; Young British Artists olarak anılan grubun en önemli sanatçısıdır. Çalışmalarında ölüm teması sık görülür ve önemli bir yere sahiptir. Formaldehitte muhafaza edilen ölü hayvan figürleriyle tanınmıştır. Bunlardan olan ikonik çalışması The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (“Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fizikî İmkânsızlığı”) bir vitrin içinde, formaldehitte muhafaza edilen ölü bir kaplan köpekbalığından oluşur ki eser 2004 yılında 8 milyon ABD dolarına satılmıştır. 2007 yılında sergilenmeye başlanan For the Love of God (“Tanrı Aşkına”) isimli üstü binlerce elmasla kaplı bir kafatasından oluşan eseri ise 51 milyon £ değerindedir